Dalawang dekada nang naninindigan at sumusuporta ang ADHD SOCIETY OF THE PHILIPPINES sa mga indibidwal na may ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) at kanilang mga pamilya. Naniniwala kami na hindi dapat maging hambalang ang kondisyong ito sa pagkakaroon ng masaya at makabuluhang pamumuhay. Ikinagagalak naming imbitahan kayo sa aming unang pambansang kumperensya tungkol sa mga ADULT WITH ADHD. Maririnig nating magbahagi ang mga eksperto tungkol sa kanilang mga karanasan at kaalaman sa kondisyong ito, at paano makakakuha ng tamang gabay ang mga taong may ADHD, lalo na ang mga college-age, working-age, at mga pamilyang may isa o higit pang miyembro na apektado nito.
Ilan sa mga pag-uusapan sa kumperensya ang:
⭕️ ADHD diagnosis at profiling
⭕️ Ang pag-proseso ng adult diagnosis
⭕️ Suporta para sa pamilya at mga may ka-relasyon na may ADHD
⭕️ Ang katotohanan tungkol sa ADHD medication
⭕️ Iba pang isyu tulad ng mental health condition at addiction ng mga tao na may ADHD
⭕️ Mga epektibong teknik at coping mechanism tulad ng mindfulness at executive functioning intervention
⭕️ Tamang pagkain, nutrisyon, at supplementation para sa mga tao na may ADHD
⭕️ Mga epektibong paraan para magtagumpay sa kolehiyo at opisina sa kabila ng ADHD
⭕️ Mga testimonya ng mga adult na may ADHD
Huwag kalimutang i-like at follow ang Facebook page (https://www.facebook.com/ADHDSOCPHILS) para laging updated sa mga detalye tungkol sa event.
Wilma Ligot

Author adahada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *